Договор за новация – образец

Образец на договор за новация или предоговаряне на задължения от една към друга страна. Договорът е малко неразбираем за начинаещи и може да ви обърка, затова ви препоръчваме да го прочетете много внимателно или ако трябва да се консултирате със специалист преди да го изготвите. Можете да изтеглите бланка на документа от тук – Download

Договор за цесия – образец

Договор за консорциум – образец

Договор за продажба на светли горива

Граждански договор за абонаментно счетоводно обслужване на фирма

Договор за счетоводно-консултантско обслужване

Договор за дистрибуция – образец

Договор за реклама – образец

Договор за лизинг образец

Консултантски договор – образец

Граждански договор за хоноруване на превод

Договор за банков кредит

Договор за разработка

Договор за стоков контрол

Договор за сътрудничество и съвместна дейност

Договор за поръчка

Договор за превоз на товари

Договор за маркетингова услуга

Договор за поръчителство

Договор за текуща сметка

Договор за дружество – образец

Договор за отстъпване на производствен опит

Договор за разплащателна сметка

Договор за изключително председателство

Договор за търговско представителство

Трудов договор за офис мениджър

Договор за търговски пълномощник – образец

Договор за посредничество – образец

Договор за търговско представителство – образец

Договор за продажба на консигнация – образец

Договор за преотстъпване на правото на ползване на програмни и информационни продукти

Договор за гражданско дружество

Трудов договор за ученичество (стаж) – образец

Трудов договор за придобиване на квалификация чл.229

Допълнителен трудов договор за работа при същия работодател

Договор за доставка – образец

Договор за куриерски услуги

Рамково споразумение за сътрудничество

Договор за покупко- продажба на дружествени дялове в ООД

Договор за предоставяне на конфиденциална информация

Договор за предоставяне на права за производство и търговия на технологичен продукт

Допълнителен трудов договор за работа при друг работодател

Трудов договор за прокурист със съвместно упълномощяване

Договор за обучение и запазване на заетост

Договор за посредническа дейност по наемане на работа за морски специалисти

Договор за сертификация на земеделска и горска техника

Договор за извършване на сертификация

Трудов договор за вътрешно заместване

Дружествен договор на ООД – Образец

Договор за банково инкасо