Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходите на физическите лица от източници в България

Всяко физическо лице, което взема повече от минималната работна заплата като допълнителен доход ще трябва да го декларира ежегодно. Лицата, които получават доходи над минималната работна заплата от България ще трябва да попълнят декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физически лица).

Декларацията и инструкции как се попълва в doc или pdf формат можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: