Закон за данъците върху доходите на физически лица

Законът за данъците върху доходите на физически лица се прилага за лица, които практикуват трудова дейност чрез други уговорки като граждански договори или вземат премии за извършване на конкретни услуги. Законът определя в кои случаи трябва да се начисляват данъци и в какъв процент да бъдат те.

Пълен текст от закона – Download

Подобни документи: