Декларация по чл 264, ал. 2 от ДОПК

Декларация по член 264, алинея 2 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс) се попълва за прехвърляне на моторни превозни средства на нов собственик. С тази декларация удостоверявате, че вие сте новия собственик на автомобил-а или друго МПС и сте задължени да заплащате данъците върху него. Как се попълва декларацията и образец може да изтеглите във формат doc и pdf от тук – Download

Подобни документи: