Закон за сделките с компенсаторни инструменти – ЗСКИ

В този закон ще получите отговори на въпросите какво представляват компенсаторните инструменти и какви са процедурите за търговията със тях. Ако желаете да търгувате със компенсаторки ще трябва да се запознаете обстойно със закона.

Пълен текст може да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: