Заповед за удръжки за вреди

Образец на заповед за удръжки за вреди се използва когато даден работник е нанесъл имуществени или интелектуални вреди на дадено дружество, но не желаете да бъде прекратен неговия трудов договор. Тогава лицето е задължено да заплати определена сума според изчисленията на работодателя, за да възстанови нанесените щети. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: