Издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

Всяко лице, което се труди по трудов или граждански договор (с заплащане над минималната работна заплата) трябва да притежава осигурителна книжка. Как се издава и от къде, както и процедурите по заверяване ще научите като изтеглите документа, заявление за издаване на вашата книжка. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: