Изисквания за възраст и стаж за пенсия

Тази таблица е създадена за да хвърли яснота върху изискванията за възраст и стаж за пенсиониране при мъже и жени. За да се пенсионирате е нужно да изкарате определен стаж, а той зависи от индустрията в която сте и заплащането което получавате, както и вашата възраст. Можете да изтеглите таблицата от тук за да ви стане по – ясно. Download

Подобни документи: