Индивидуален трудов договор – образец

Безплатен образец на индивидуален трудов договор, който покрива всички изисквания на Българското законодателство. Можете да го използвате като шаблон за всички трудови договори, които сключвате с вашите работници. Съдържа и инструкции как се попълва и изготвя правилно за да бъде валиден. Можете да го изтеглите от тук във формат pdf или doc – Download

Подобни документи: