Искане за издаване на удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък

Образец за изготвяне и изпращане на удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък, както и подробни указания за изготвяне на документа и неговото изпращане в регионалната дирекция на НАП. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: