Образец на договор

Това е общ образец за изготвяне на договор за покупко – продажба или предоставяне на услуги. Лесно можете да го промените за конкретния случай, за който ви трябва договора. Бланката покрива всички основни изисквания за да бъде един договор валиден. Можете да го изтеглите от тук във формат pdf или doc – Download

Подобни документи: