Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС

Предлагаме на вашето внимание цял текст на опис на наличните активи по смисъла на ЗСч, както и за получаване на определени услуги, които се осъщестяват преди датата на регистрация по ЗДДС чл.61, ал. 1 от ППЗДДС (Правила за прилагане на закона за данък добавена стойност). Целия опис можете да изтеглите от във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: