Протокол за извършено проучване за професионална болест

Това е примерен протокол, които се издава след извършено проучване за наличието на професионална болест. Протоколът съдържа становище на проверяващия, извод за причината за заболяването и съответното предложение. Предложението се приема или отхвърля от съответните власти, но може и да бъде обжалвано от работодателя.

Примерен протокол може да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: