СС 34 – Междинно счетоводно отчитане

СС 34 е създаден за да определи правилата и изискванията за предоставяне на междинен отчет на приходите в дадено предприятие. Можете да изтеглите целия документ pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: