УП – 12 Удостоверение по чл. 70 от НПОС – Образец

Образец за попълване и подаване на удостоверение по член 70 от НПОС (наредба за пенсиите и осигурителния стаж), както и указания за нейното попълване. В кои случаи е наложително да попълните това удостоверение и за какво се използва ще научите като изтеглите образеца във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: