Брошури

Тук ще можете да изтеглите всички издадени информационни брошури, напълно безплатно.

Справка за окончателния размер на осигурителния доход – Таблици 1 и 2

Промяна в ставката по ДДС в Ирландия

Вземи си касова бележка! – Информационна брошура на НАП

Съмнение за корупция и подаване на сигнал – информационна брошура на НАП

Трябва ли да подам VIES декларация? – Информационна брошура на НАП

Промени в акцизното законодателство след датата на присъединяване на България към ЕС

Закон за корпоративното подоходно облагане 2007

Плащане на ДДС по Интернет – Информационна брошура на НАП

Семейното подоходно облагане – информационна брошура на НАП

За здравно осигурителните вноски – информационна брошура на НАП

Как законно да си намаля данъците – брошура на НАП

Закон за данъците върху доходите на физическите лица – Брошура на НАП

Списък на дейностите, които подлежат на облагане с патентен данък

Облагане с окончателен годишен патентен данък – брошура на НАП