Заповеди

Изтеглете най-новите заповеди от Българското законодателство напълно безплатно.

Заповед за дисциплинарно уволнение

Заповед за компенсиране на удължено работно време

Заповед за удръжки за вреди

Заповед за увеличаване на заплата – бланка

Заповед за изменение на заповед

Заповед за временна структура на данъчната администрация

Заповед за напускане по взаимно съгласие

Заповед за забрана на тютюнопушенето – бланка

Заповед за инструктаж – бланка

Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Заповед за назначаване на длъжност държавен служител на основание чл. 9 ЗДСл

Запис на заповед – образец

Заповед за дисциплинарно наказание (предупреждение за уволнение)

Заповед за назначение – образец

Заповед за освобождаване от работа

Заповед за командировка в страната и чужбина – бланка

Заповед за прекратяване на трудов договор

Заповед за работно време и почивки – образец

Заповед за изпълнение – бланка

Заповед за инвентаризация – бланка

Заповед за отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ – бланка

Заповед за отпуск – формуляр

Заповед за организиране на търг с явно наддаване за предоставяне на акцизни стоки