Молби

Тук ще намерите голяма база от данни със безплатни бланки за молби. Трябва ли ви молба за нещо? Можете да я намерите тук.

Молба за ясла – образец

Молба за получаване на стипендия – образец

Молба за телк – образец

Молба за детски надбавки – образец

Молба за извинение на отсъствия – образец

Молба за развод – образец

Молба за отпуск – образец

Молба за отлагане на отпуск – Образец

Образец на молба за напускане – предизвестие

Молба за издаване на персонален идентификационен код

Образец молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск

Молба – декларация за получаване на еднократна помощ при раждане на дете

Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие – Образец

Молба за ползване на платен годишен отпуск – Образец

Молба-декларация по ППЗСП – Образец

Образец за искова молба

Образец на молба за издаване на актуално финансово състояние

Бланка молба за постъпване на работа

Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка