Счетоводни програми

Тук ще намерите безплатни ревюта на счетоводен и икономически софтуер. Ние ще се постараем да ви предоставим ревю на възможно най-добрите програми, както и личното ни мнение за тях.

Искане за издаване номер на чуждестранно нефизическо лице

ЕкспертНТ – Универсална счетоводна програма

OCA – Програма за изчисляване на амортизации

Microinvest FormScript – система за попълване на банкови и платежни документи

ОСА – Програма за издаване на фактури

ОСА – Счетоводна програма за двустранно счетоводство

Microinvest Прима за едностранно счетоводство

Microinvest Делта за водене на двустранно счетоводство

Dreem Personal – Складово счетоводство

Програма за управление на складове – StoreHouse Lite

Microdox – безплатна система за попълване на платежни нареждания

Номинал – Безплатна програма за двустранно счетоводство

Програма за касови ордери и платежни нареждания

Работни и почивни дни – калкулатор

Експертис 7.0 – Счетоводно правна информационна система

Microinvest Value – Програма за обработка на ДДС дневници

Microinvest Invoice Pro – Програма за издаване на фактури

Microinvest Static – Обработка на Интрастат Декларации

Microinvest Control – Програма за обработка на дневници на РИОКОЗ