Уведомления

Безплатни образци за изготвяне на уведомления по всякакъв юридически повод. Можете да изтеглите примерни уведомления от нашия уеб сайт.

Екотакси цени 2013

Уведомление за прекратяване на трудов договор

Уведомление за инвестиционно намерение – Образец и Указания

Уведомление за сключен граждански брак

Образец на уведомление

Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

Придружително писмо при подаване на уведомление по чл. 62, ал.4 от кодекса на труда

Уведомление за промяна на работодател по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда

Промяна в ставката по ДДС

Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК

Уведомление по чл. 78 от ДОПК за откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност

Уведомление за извършена продажба по чл.131 от ЗДДС и чл.83, ал.3 от ППЗДДС

Уведомление за упражняване правото на избор по чл.143, ал.3 от ЗДДС