Удостоверения

Безплатни удостоверения за всякакъв повод. Можете да изтеглите примерни бланки на удостоверения или да научите как да си изготвите сами.

Удостоверение за брутните месечни доходи – Образец

Удостоверение за преместване – бланка

Удостоверение за доход – образец

Удостоверение за търпимост на строеж – Образец

Удостоверение за липса на задължения – Образец

Удостоверение за психическа годност

Удостоверение за семейно положение – Образец

Удостоверение за професионална компетентност

Удостоверение за наследници – Бланка

Удостоверение за издаден персонален идентификационен код на осигурено лице – Образец 25

УП – 12 Удостоверение по чл. 70 от НПОС – Образец

УП – 8 Удостоверение за доход от пенсия и добавка – Образец

УП – 7 Удостоверение за размер и вид на пенсии и добавки към тях

УП-3 Удостоверение за трудов стаж – Образец

УП-2 Удостоверение за осигурителен доход – образец

Уп-1 Заявление за отпускане на пенсия и добавка – Образец

Удостоверение за регистрация – Приложение № 5 към чл. 75, ал. 2 от ППЗДДС

Удостоверение за регистрация – Приложение № 4 към чл. 75, ал. 1 от ППЗДДС

Удостоверение за трудов статус – Образец

Уп-14 Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин – кооператор Образец

Образец на УП-16 – Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж

Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС