Договор за банково инкасо

Универсален договор за банково инкасо, между фирма която да извършва услугата и определена банка. Договора се състои в това, че наредителят упълномощава банковата институция да извърши вземане на дължими суми от длъжник на наредителя. В договора са описани всички клаузи и стъпки, които трябва да предприеме наредителя, за да си получи дължимото. Можете да изтеглите бланка на договора от тук – Download

Подобни документи: