Договор за отстъпване на производствен опит

Образец на договор за отстъпване на производствен опит на практика означава, че вие закупувате технологията за производство на друга фирма, която предварително я е лицензирала. Вие заплащате определена сума, за да използвате тяхната производствена технология. Тази практика е широко разпространена сред големите технологични компании, а и не само. Бланка можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: