Длъжностна характеристика администратор

Това е длъжностна характеристика на администратор, както и указания за нейното изготвяне. В характеристиката е описано подробно всички задължения на вашия бъдещ администратор. Създава се с цел да се избегне евентуален проблем в бъдеще или неразбирателство относно задълженията на даден работник. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: