Картон за получаване на бланки болнични листа – образец 18

Това е картон с които се получават бланки за болнични листа. Файла се попълва и отпечатва на принтер.
Можете да го изтеглите от тук – Download

Подобни документи: