Удостоверение за брутните месечни доходи – Образец

На практика няма конкретни изисквания за формата и структурата на удостоверение за брутните месечни доходи, но има изисквания за данните които трябва да съдържа. Можете да изтеглите бланка на документа във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: