Генератор на онлайн pdf платежни нареждания, преводи и вносни бележки към НАП

Това е безплатен уеб сайт, които може да изготвя платежни нареждания в PDF формат на Български език. С него ще можете бързо да изготвите преводни нареждания, вносни бележки към НАП (Национална Агенция по Приходите) и много други.

Повече информация: http://www.documents-online.net/pln/