Годишен отчет за 2012 и 2013 година на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс

Това е пълен бабор от документи които ще трябва да попълните и да представите в НАП като годишен отчет за нефинансовите предприятия. Подаването на пълен списък от документи се извършва само във Национална Агенция по Приходите, но ако не можете да го предадете лично е възможно да бъде изпратен по пощата. Всички бележки трябва да бъдат подпечатани със воден печат и “Вярно с оригинала”. В случай, че не го направите съществува възможност да ви бъдат върнати за корекция от страна на службите или да бъдете глобени.

Пълен комплект документи може да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: