Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО

Указания и образци за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 252 от закона за корпоративното подоходно облагане на Република България. Декларацията се попълва за дължимия данък върху доходите на бюджетните предприятия.

Декларацията и указанията във формат pdf и doc можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: