Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с приложенията

Това е образец на годишната данъчна декларация по чл. 50 от закона за данъците върху доходите на физически лица, заедно с приложенията към нея. Можете да прегледате вече попълнената декларация и всички приложения към нея за да придобиете представа как да попълните своята декларация към НАП.

Изтеглете образеца във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: