Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Годишна данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица от източници в България с приложенията към нея. Физически лица, които нямат фирма но получават доходи по граждански договори или премии ще трябва също да ги декларират и заплатят данък върху тях. Има два вида декларации по чл. 50 едната е за източници от чужбина, която вече публикувахме. Другата, която качваме тук е тази за доходи от България.

Декларацията, приложенията към нея и указания за попълване във doc и pdf формат можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: