Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с приложения и указания за ползване

Предлагаме на вашето внимание пълен набор от документи за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от закона за корпоративното подоходно облагане с приложения и указания за подаване. Декларацията се подава веднъж в годината.

Изтеглете архивен файл на цялата документация doc и pdf от тук – Download

Подобни документи: