Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – Образец 1010

Бланка на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), образец 1010 за отчитане на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък върху доходите на физически или юридически лица. Как се попълва декларацията и образец на документа може да изтеглите от тук pdf и doc – Download

 

 

 

 

Подобни документи: