Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Годишна данъчна декларация по чл.92 от закона за корпоративното подоходно облагане на Република България се подава веднъж в годината. Защо се прилага и какви са условията може да прочетете в чл. 92 от закона. Целия закон, заедно със бланка на декларацията и указания за попълване и подаване можете да изтеглите тук pdf или doc – Download

Подобни документи: