Декларация по чл. 14 за облагане с данък върху недвижимите имоти – ЗМДТ

Декларация по закона за местните данъци и такси ЗМДТ чл 14 за облагане с данък върху недвижимите имоти. Ако притежавате недвижим имот, апартамент, земеделска земя или каквато и да е недвижима собственост ще трябва да заплатите данък за нея. Изтеглете декларацията по чл. 14 и я разгледайте за да придобиете представа за какво иде реч.

Можете да я изтеглите pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: