Данъчна декларация върху хазартната дейност по чл. 224, чл. 231, чл. 239 ал 1 и ал 2 от ЗКПО

Как се подава данъчна декларация по всички членове от закона за корпоративното подоходно облагане за хазартната дейност и хазартните съоръжения. Пълен комплект декларации, образци и указания за попълване и подаване можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: