Данъчна декларация по чл. 21, ал. 8 от ЗДДФЛ

Образец на данъчна декларация по чл. 21, ал. 8 от ЗДДФЛ, която трябва да подадете заедно със декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за деца, които ползват данъчни облекчения. Декларацията се попълва на годишна база и тук ще можете да изтеглите образец и указания как се попълват декларациите във формат pdf и doc – Download

Подобни документи: