Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане на данък върху наследствата

Данъчна декларация и приложенията по член 32, алинея 1 от закона за местните данъци и такси за облагане на данък върху наследствата. Този данък се заплаща когато получите финансово наследство, недвижим имот или други видове наследства. Плаща се данък за да влезете във владение на наследството си.

Декларацията, приложенията и указания за попълване и подаване може да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: