Данъчно третиране по ЗДДС в случаите на някой доставки и дейности, свързани с НЗОК

Писмо с № 35-00-1/21.03.07г. свързано с данъчното третиране по ЗДДС, относно доставки и дейности, които са свързани с НЗОК. Писмото е от 2007 г. и можете да го изтеглите от тук – Download

Подобни документи: