Декларациа по чл. 11а, ал. 1 от наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Декларация за услугите на столична община по чл. 11а, ал. 1 от наредбата за местните административни услуги местни цени и такси.

Декларацията можете да изтеглите тук – Download

Подобни документи: