Декларация за ВОП и ВОД на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица

Нерегистрираните по ЗДДС лица също трябва да подават декларация за ВОП (Вътреобщностни доставки на стоки) и ВОД (Вътреобщностни придобивания). Как се попълва декларация за ВОП и ВОД за автомобили и превозни средства, както и бланка на декларацията можете да изтеглите от тук pdf и doc – Download

Подобни документи: