Декларация за доходите по чл.50 от ЗДДФЛ – Електронна форма

Това е електронна форма на декларацията за доходите по чл. 50 от ЗДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физически лица) и указание как да я попълните. За да можете да използвате електронната форма ще ви трябва и подпис. Е-формата има баркод.

Можете да я изтеглите тук + указание за попълване във формат doc или pdf – Download

Подобни документи: