Декларация за задължения по кредити

Декларация за задължения към кредити се попълва когато желаете да изтеглите нов заем и банките изискват от вас удостоверение, че нямате задължения към други институции. Има и още някой случаи в които се попълва подобен документ, но за тях ще научите като изтеглите образеца и инструкциите как се попълва във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: