Декларация за облагане на доходите на физическите лица с приложенията

Декларация за облагане на доходите на физическите лица и всички приложения към нея. Как се попълва данъчната декларация за физически лица и в кои случаи трябва да се попълни и изпрати. Всички физически лица, които получават пари по индивидуални граждански договори или други уговорки с възнаграждение над минималната работна заплата са длъжни да подават декларация и да заплащат данъци.

Декларацията и приложенията във формат pdf и doc можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: