Декларация за отписване на МПС

Образец на декларация за отписване на МПС (Моторно превозно средство) от КАТ. Такава декларация се попълва и подава когато вашето МПС е бракувано и вече няма да бъде в движение. В него се попълват всички данни за него, както и кога и къде е бракувано, от коя фирма и т.н. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: