Декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни

Образец на заявление и декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание член 50, алинея 6 от кодекса за социалното осигуряване. Получаването на еднократно парично подпомагане за жени, които са родили наскоро е в зависимост от техния здравно-осигурителен статус преди бременността. Тук ще намерите пълен набор от документи за подаване на декларацията, както и указания за нейното попълване. Можете да я изтеглите във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: