Декларация за предоставяне на данни

Декларация за предоставяне на данни се подава когато от вас се изискват лични данни. По този начин вие декларирате, че сте съгласи вашите лични данни да се използват от съответната институция или организация. Как се попълва такава декларация и за какво трябва да внимавате, можете да изтеглите бланка и инструкции от тук – Download

Подобни документи: