Декларация за семейно и имуществено състояние по чл. 183, ал. 8, т.3 от ДОПК

Как се попълва декларация образец за семейно и имуществено състояние по член 183, алинея 8, точка 3 от ДОПК (данъчно-сигурителен процесуален кодекс). Тази декларация се попълва от името на семейството в обхваща имуществото на цялото семейство и всички негови членове. Използва се при изтегляне на кредити, деклариране на данъци и други.

Можете да изтеглите образец и инструкции pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: