Декларация за съответствие на продукт

Примерна декларация и бланка за съответствие на продукт, като се попълва от отговорно лице, което гарантира за качеството и източника на продукта, както и че той отговаря на нужните изисквания. Можете да изтеглите примерен образец от тук – Download

Подобни документи: