Декларация за удържан и внесен данък при източника по чл.201 от ЗКПО

Тази декларация се попълва когато при плащане на конкретна стока или услуга, данъците са били предварително удържани. В този момент не е нужно вие да плащате данъци, но ще трябва да попълните декларация по член 201 от закона за корпоративното подоходно облагане.

Образец на декларацията и указания за попълване и подаване във формат pdf и doc можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: